VILÁGFA REMIX

A VILÁGFA mitológiai képzete a magyar és más népek kultúrájában egyaránt létezik. Ágaival, törzsével és gyökereivel olyan valóságos és virtuális világokat köt össze, amelyek különböző térbeli és időbeli dimenziókban léteznek. A Világfa című lemez is ezt teszi.

ének: Lovász Irén

zene: Hortobágyi László

SIREN VOICES / 2009

SVCD04

A VILÁGFA mitológiai képzete a magyar és más népek kultúrájában egyaránt létezik. Ágaival, törzsével és gyökereivel olyan valóságos és virtuális világokat köt össze, amelyek különböző térbeli és időbeli dimenziókban léteznek. A Világfa című lemez is ezt teszi.

Ez a válogatás a magyar népdal régi rétegének sokszínűségét igyekszik bemutatni. Ősi időket idéző regősénekekkel, néhány rokonnép zenei párhuzamával, népdalainkban különbözőképpen fennmaradt csodaszarvas-motívumokkal kezdődik, és egy Keletről Nyugatra tartó ívet vázol fel, példázva a magyar népdalok tájegységek szerinti tagolódását és sajátosságait is. Mai tudásunk szerint a magyar népzene régi stílusának képe igen összetett (pszalmodizáló és diatonikus sirató stílus, tetraton dallamok, pentaton ereszkedő – kvintváltó stílus, ereszkedő pentaton – pásztor réteg, stb.). A legősibbnek vélt két sirató stílus az európai középkort megelőző századok zenei köznyelvére, a pentaton ereszkedő stílus pedig a magyarság ótörök kapcsolatára utal. Itt most a régi magyar népdalokhoz olyan zenei kíséret társul, amely különböző népek ősi vagy éppen új hangszeres zenei világát idézi. A közös kultúrális talajból táplálkozó Világfa szerteágazó gyökerekből indul, terebélyes, messzire nyúló, nagy távlatú koronájának ágain sokféle gyümölcs terem. Gyökerei ágaival összeérnek, és körkörös rendszert alkotnak, csakúgy, mint a legősibb ábrázolásokon.

A második évezred végén valószínűnek tűnik, hogy az általunk jelenleg hagyományosnak ismert népzenei kultúrák örökre eltűnnek, feloldódnak a világ új, globális forgatagában. Az eltűnés végleges, ezen zenei gondolatok, konstrukciók, alapdallamok, előadásmódok soha többé nem születnek újra, gyakorlatuk visszahozhatatlan. Elmúlásukkal egyben a különböző tradícionális zenék kultúrák közötti találkozásának jövőbeli esélye is eltűnik.

Ezzel párhuzamosan napjainkban feltűnik egy olyan, a tradíciók életében nem megvalósuló zenei szintézis lehetősége, amelynek néhány példája ezen a CD-n hallható.

Ez egy virtuális zenei utazás térben és időben. Játék azzal a gondolattal, hogy milyen kulturális lehetőségeink lehettek volna, ha a magyarság ősei a keleti őshazából nem nyugatra, hanem pl. keletre vagy délre indultak volna el. A lemez anyaga azt is megmutatja, hogy a magyar népzene eredeti gazdagsága, univerzalitása, olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy beágyazódhasson más kultúrák korabeli és mai zenei nyelvezetébe, napjaink világzenei gyakorlatába és a jövő elektronikus világába. (1995.)

A lemez első kiadása a Magyar Nemzeti Múzeum, „A honfoglaló magyarság” című millecentenáriumi kiállításához készült 1995-ben. Második kiadása a Fono Records gondozásában jelent meg 1999-ben. Ez a harmadik, javított, átdolgozott kiadás, remix album: 2009

 1. Megjöttünk, megjöttünk… • Conquest (Dunántúli – Mordvin) 3:00
 2. Regélök, míg élök • Till I live, I’llchant tales (Szlavónia) 4:00
 3. A vöröslő nap felkeltekor • Chuvas sunrise (Csuvas aratódal) 2:00
 4. Márton szép • Ilona Fair Ilona Márton (Moldva) 2:38
 5. Szivárvány havasán • On a rainbow’s snow-mount (Székelyföld) 1:33
 6. Bizánci „porka havak” • Bizantine Parallel 2:35
 7. Porondos víz martján • On the watex’s stony bank  (Moldva) 3:00
 8. Magamnak marasztom • Little lass (Moldva) 1:46
 9. Páva • Hey, peacock  (Moldva) 1:50
 10. A pünkösdi rózsa • Tuberoses (Moldva) 1:50
 11. Udvarom közepén • Two fair lovers (Gyimes) 2:40
 12. Jaj, de szépen virjadozik • The dawn is cracking (Moldva) 2:40
 13. Szállj le kicsi madár • Alight, little birdie (Gyimes) 3:15
 14. Jól gondold meg rózsám • Mull it over, sweetheart (Jászság) 2:08
 15. Ahol én elmegyek • The trees start crying (Moldva) 2:04
 16. Rabnóta • in chains (Alföld) 1:00
 17. Virágok vetélkedése • With thee, my flower (Zoboralja) 3:10
 18. Hidegen fúj a szél • Cold Winds (Alföld) 0:50
 19. Hej, révész, révész • Ferryman (Zoboralja) 3:20
 20. Esteledik, alkonyodik • Sun’s setting (Alföld)  0:50
 21. Aratóénekek • Harvest  (Zoboralja) 4:20
 22. Két tápéi dal • Tisza river (Alföld) 1:45
 23. Elment az én rózsám • My Rosebud departed (Dunántúl) 2:18
 24. Két „dudás” • The Two Bagpipers (Bácska) 3:02
 25. Zörög a cidrus • Cypress shakes (Somogy) 1:40
 26. Imhol kerekedik • Yellow-foot raven (Szlavónia) 1:18
 27. Szánom-bánom • Wide is the Danube (Zoboralja) 3:12
 28. Estéli imádság • Colors of the earth  (Moldva) 2:35


Total  Time : 66:24

Lovász Irén ének • voice, drone

Hortobágyi László zene • music, mixologist

1, 3, 6: Archív felvételek felhasználásával készült, gyűjtötte

Made with the use of archival recordings, collected by BARTÓK János, VIKÁR László, VIKÁR Béla

Producer • Produced by LÁSZLÓ Sándor

Grafika • Design: Avalanche (www.avalanche.hu)

A felvétel készült • Recorded and mixed at the Computer Department

of Ethnomusicology, Gáyan Uttejak Society, Budapest, 1995.

C 1999  P 2009 Lovász Irén

SIREN VOICES 2009,  SVCD04

 

VILÁGFA English reviews from amazon

+36 30 976 7360 • lovasziren1@gmail.com