SZERELMES VIRÁG

A lemez alapját a  magyar reneszánsz szerelmi költészetben, szájhagyományban, népdalainkban és a 16-18. század kéziratos énekeskönyvekben, kódexekben fennmaradt versei adják. Korabeli „slágerek”, népszerű és ma már kevésbé ismert dalok is elhangzanak, valamint forrásként szolgált európai reneszánsz hangszeres táncok adaptációi is felcsendülnek.

 1. Egy bokrétárul
 2. Csak búbánat
 3. Légy aranyalmám
 4. Szerelem nélkül…
 5. Szerelmes virág
 6. Lelkemet szállotta meg
 7. Arany ideim folyása
 8. Minden állat
 9. Három féle virág 10. Megfogott madár
 10. Filibili szép madár
 11. Tied leszek már
 12. Ideje volna már
 13. Téged óhajt az én szívem
 14. Egy fertály óra


Lovász Irén: ének
Győri István: reneszánsz lant, barokk gitár
Szabó Zsolt: viola da gamba, fidula
Ágoston Béla: duda, fujara, furulya, kaval
Horváth Kornél: ütőhangszerek

SIREN VOICES 2009 SVCD03

A lemez alapját a  magyar reneszánsz szerelmi költészetben, szájhagyományban, népdalainkban és a 16-18. század kéziratos énekeskönyvekben, kódexekben fennmaradt versei adják. Korabeli „slágerek”, népszerű és ma már kevésbé ismert dalok is elhangzanak, valamint forrásként szolgált európai reneszánsz hangszeres táncok adaptációi is felcsendülnek.

Az egykori diákköltészet kedvelt virágénekei közül sok népdalként élt tovább napjainkig. A  műköltészet és népkötészet határán,  az ún. közköltészetben, a populáris kultúrában virágzott és terjedt az a költészet és zene, amelynek  máig ható formáiból kívánunk párat felmutatni.

Mivel abban a korban még élénk volt az átjárás a „crossover” népzene és műzene, falusi és városi, utcai és udvari, underground és hivatalos kultúra, népköltészet és műköltészet, a magyar és az érintkező kultúrák között, oda-vissza hatottak egymásra ezek a  szintek, rétegek, stílusok. Ezt a sokszínűséget szeretnénk megidézni.

A mai ember számára is szórakoztató, élvezhető formában kívánjuk előadni a  reneszánszkori  udvarlás, szerelmi költészet mintáit.

Ezért a zenei előadás stílusa vállaltan természetes. Természetes énekhangon igyekszik közel

hozni a hallgatókhoz az archaikus szövegeket. A korabeli, méltóságteljes, elegáns húros hangszerekkel, a népi furulyák naiv bájával, filigránságával, a bőrdudák  ősi erejével, és  az archaikus ütőhangszerek virtuóz játéktechnikájával, sokszínűségével igyekeztünk élővé tenni az egyébként is könnyed, üde régizenét. A  lemez „crossover” jellegét a tudatosan választott kiváló zenészek is garantálják, akik a mai magyar népzene, régizene, és kisérleti jazz egymástól látszólag távol eső vidékeiről érkeztek. Ki-ki hozta saját tapasztalatát, tudását, tehetségét, kreativitását és egyéniségét, hogy életre keltse és szórakoztatóvá tegye ezt a többszáz éves zenei kultúrát. Ettől vált maivá és emberivé a régizenének és a korabeli népzenének ez  az új értelmezése.

Azt valljuk, hogy elődeink ránk hagyott örökségéből annyi a miénk, amennyit értünk, tudunk  és használunk belőle magunk épülésére, kedvére, szórakozására, gyönyörűségére.

Budapest, 2008. október.                                                                                           Lovász Irén

 

Népdalok, valamint kéziratos énekeskönyvekben megőrzött szövegek, versek és korabeli hangszeres táncdallamok alapján készült szerzemények.

Songs and music  are based on traditional folksongs, texts, poems and renaissance instrumental dances.

Szöveg/ texts: traditional,

Zene, hangszerelés / music, instrumentation:  Győri István – Lovász Irén

Kivéve/except: Ágoston Béla-Lovász Irén. (9) and Horváth Kornél-Lovász Irén (14)

Koncepció, válogatás, szerkesztés/concept and compillation: Lovász Irén – Győri István

A szövegeket angolra fordította/ English translation:/ Makkai Ádám

 

 

A felvétel a STUDIO202 hangstúdióban készült Budapesten, 2008 októberében./

Recorded in the STUDIO202, Budapest, October 2008.

Hangmérnök /recorded and mixed by: Glaser Péter

Mastering/ mastered by: Rozgonyi Péter, www.r27studio.hu

Zenei rendező/ musical director: Mizsei Zoltán

Művészeti vezető/artistic director: Győri István

Producer/ produced by: Lovász Irén

 

Fotó: Jung Zseni, György Ábel

Grafika, design: Avalanche Grafikai Stúdió

SIREN VOICES 2009, SVCD03


+36 30 976 7360 • lovasziren1@gmail.com