SZERELMES VIRÁG KONCERT

Crossover, világzene, népzene, populáris zene a reneszánsz korából. Reneszánsz versek, táncok, korabeli virágénekek és népdalok alapján készített mai feldolgozások, átiratok, szerzemények.

Szerelmes Virág Programajánló (letölthető pdf)

 

Mûfaja: crossover, világzene,népzene, populáris zene a reneszánsz korából
Anyaga: reneszánsz táncok, korabeli virágénekek és népdalok alapján készített mai feldolgozások, átiratok, szerzemények.
Alcíme lehetne: A reneszánsz reneszánsza.

Mivel abban a korban még élénk volt az átjárás a „crossover” népzene és mûzene, falusi és városi, utcai és udvari, underground és hivatalos kultúra, népköltészet és mûköltészet, a magyar és az érintkezõ kultúrák között, oda-vissza hatottak egymásra ezek a szintek, rétegek, stílusok.Közben a mai ember számára is szórakoztató, élvezhetõ formában adjuk elõ a reneszánszkori udvarlás, szerelmi költészet mintáit. A mai fiatal célközönségnek is szól ez a zene, akiknél a modern szerelmi költészet már többnyire sms tömörségben és formában jelenik meg.

A lemez alapját a magyar szerelmi költészet szájhagyományban, népdalainkban és a 16-18. század kéziratos énekeskönyvekben, kódexekben fennmaradt gyöngyszemei adják. Korabeli „slágerek”, népszerû és ma már kevésbé ismert dalok, valamint reneszánsz hangszeres táncok átiratai, feldolgozásai hangzanak el.


Az egykori diákköltészet kedves témája volt a szerelem, stílusa a virágének Sok közülük népdalként élt tovább napjainkig. A mûköltészetnek és népkötészetnek a határán, az ún. közköltészetben, a populáris kultúrában fenntartott népszerû, és máig élõ, ható formáit kívánjuk felmutatni.

A zenei elõadás stílusa vállaltan természetes. Természetes énekhangon, igyekszik közel hozni a hallgatókhoz az archaikus szövegeket . A korabeli hangszerek, és pl. az ütõhangszeres játéktechnika teszik valóban varázslatossá az egyébként is könnyed, üde hangzó anyagot. Különös ínyencsége a lemeznek, hogy a török kultúrával való korabeli keveredés , valamint a zsidó folklórban megmaradt emlékeket is felidézünk. Korabeli török virágénekekbõl is elõadunk török nyelvû párhuzamokat, valamint virágéneket héber nyelvû töredékekkel. Ezzel a magyarországi világzenének egy eddig aligha ismert korai megjelenésére is felhívhatjuk a figyelmet.

A korabeli, méltóságteljes, elegáns húros hangszerekkel, a népi furulyák naiv bájával, filigránságával, a bõrdudák õsi erejével, és az archaikus ütõhangszerek virtuóz játéktechnikájával, sokszínségével igyekeztünk élõvé tenni az egyébként is könnyed, üde régizenét. A lemez „crossover” jellegét a tudatosan választott kiváló zenészek is garantálják, akik a mai magyar népzene, régizene, és kisérleti jazz egymástól látszólag távol esõ vidékeirõl érkeztek. Ki-ki hozta saját tapasztalatát, tudását, tehetségét, kreativitását és egyéniségét, hogy életre keltsék, és fogyaszthatóvá, szórakoztatóvá tegyék ezt a többszáz éves zenei kultúrát. Ettõl vált nagyon emberivé és maivá a régizenének és korabeli népzenének ez az új értelmezése.

Bp. 2008. SIRENVOICES /SVCD003
Lovász Irén

.

Lovász Irén: ének
Gyõri István: reneszánsz lant, barokk gitár
Szabó Zsolt: viola da gamba, fidula
Ágoston Béla: duda, fujara, furulya, kaval
Horváth Kornél: ütõhangszerek

+36 30 976 7360 • lovasziren1@gmail.com