Kezdőlap

Égi hag és szakrális tér – koncert

L o v á s z I r é n !
Égi hang és
szakrális tér
közreműködik:
M i z s e i Z o l t á n
(ének, pszaltérium, udu,
középkori hárfa, harmónium)

Egy különös, középkori archaikus szakrális tér varázslatos akusztikája és hangulata ihlette
ezt a műsort: a Pécsi Székesegyház altemploma. Védelmező ereje és inspiráló belső tere
olyan élményt adott az alkotóknak, amiből megszületett az ÉGI HANG című lemez. Ez
Lovász Irén “Gyógyító hangok” sorozatának első darabja, mely néhány hónap alatt
aranylemez lett. !
A lemezfelvétel a Budapesti Szent István Bazilika altemplomában készült, első
díszelőadásának a Budavári Mátyás templom adott otthont a Tavaszi Fesztivál keretében,
majd megszólalt teltházas koncerteken a Szent István Bazilikában, az Ulmi Dómban, a
nyírségi kis árpádkori templomokban, nemzetközi fesztiváldíjat nyert Észtország
középkori templomaiban, különös élményt adott Lombardia 12-13. századi olasz
templomaiban, felcsendült többször a Zágrábi Katedrálisban, a Tihanyi Bencés
Apátságban, Pannonhalmán, a Pécsi Székesegyházban, a pesti Belvárosi
Plébániatemplomban, a kecskeméti evangélikus templomban, a brüszeli Szent Mihány
Katedrálisban, a londoni Szent Pál templomban és a felvidéki, kis zalabai református
templomban is.
Az est tiszteletadás az égi és földi hang, az isteni és emberi világok találkozásának. Az
énekelt emberi hangon előadott műsor a szakrális magyar népköltészet énekelt darabjaira
épül, melyek az évkör szakralitását és egységét hangsúlyozzák. Ezen kívül elhangzanak
Mária-himnuszok, Szent István királyról szóló énekek, zsoltárok, valamint középkori latin
nyelvű gregorián és többszólamú énekek.!
A középkori latin nyelvű énekek és az olasz lauda az európai párhuzamokat, valamint a
népi- és hivatalos vallásosság egymás mellett élését, hivatottak képviselni. A zenei
kíséretek az elmélyülést segítő, s az örökkévalóság zenei megjelenítésére szolgáló burdontechnikának különböző, szabadon értelmezett változatai.
A műsor az emberi hang, az archaikus hangszerek és a szakrális tér egymásra hatásának
varázslatos, ősi harmóniájára épül.