TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK

Lovász Irén tudományos közleményei

Magyar Tudományos Művek Tára MTMT2


Monográfiák

Szerkesztett kötetek

 • Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit (szerk.): Vallás és művészet. Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016.

Könyvfejezetek

 • Oral Christianity in Hungary: Interpreting Interpretations. in: Davies, J. & I. Wollaston (Eds.) The Sociology of Sacred Texts. Sheffield Academic Press, 1993. 72-82
 • Religion and Revolution: A Hungarian Pilgrimage in Rumania. in: Martin, L. (Ed.) Religious Transformations and Socio-Political Change. Eastern Europe and Latin America. Mouton de Gruyter, Berlin, New York, 1993. 127-142.
 • „Az elme hallja, nem a fül.” Egy asszony látomásainak antropológiai megközelítése. in: Küllős I.-Pócs É. (szerk.): Álom, látomás, extázis. Bp. Akadémiai, 1994.
 • A szakrális kommunikáció elméletéhez. In Benedek-Csonka-Takács (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Bp. 1999. 419-440.
 • Az imádkozásról. In Barna G. (szerk.): Nyisd meg Uram szent ajtódat. Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Bp. 2001. 3-37.
 • Életrajzi beszélgetés Erdélyi Zsuzsannával. In Barna G. (szerk.): Nyisd meg Uram szent ajtódat. Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Bp. 2001. XI-XLV.
 • Fülszöveg. In: Gulyás Judit- Szeleczky Ildikó (szerk.): Gyűjtószenvedély. Geobox Hungary Kiadó, 2008. ISBN 978-963-87835-0-9
 • Power of Sustainable Heritage through the Healing Voice of Traditional Singing. In: Hoppál, M. (Ed.) Sustainable Heritage, 227-238. 2010.
 • Szakrális kommunikáció. 2. kiadás, Előszó a második kiadáshoz. Károli Könyvek. L’Harmattan, Budapest. 2011. 9-17.
 • Vallásfogalmak a kulturális antropológiában és a vallástudományban az utóbbi évtizedekben. In: Kendeffy G.- Kopeczky R. (szerk.): A vallásfogalmak sokfélesége Bp. KRE-L’Harmattan, 2012. 17-28.
 • Hagyománypedagógia és lelkiegészség nevelés. Az emberi hang és a dalolás gyógyító ereje napjainkban. in: Lázár Imre - Szenczi Árpád (szerk.) A nevelés kozmológusai. Kodály Zoltán, Karácsony Sándor, Német László megújító öröksége. Bp. KRE- L’Harmattan, 2012. 147-169.
 • A népzene mint művészeti kommunikációIn: Spannraft Marcellina , Sepsi Enikő , Bagdy Emőke , Komlósi Piroska , Grezsa Ferenc (szerk.)Ki látott engem? Buda Béla 75 . 444 p. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2014. pp. 289-305.(Károli Könyvek) (ISBN:978 963 236 826 9)
 • "Médium vagyok" - egy női spirituális közvetítő ma Budapesten In: Vassányi Miklós , Sepsi Enikő , Voigt Vilmos (szerk.)A spirituális közvetítő . 404 p. Budapest: L'Harmattan, 2014. pp. 305-327.(ISBN:978-963-236-860-3)
 • A hagyomány tisztelete. Utószó. In:  Szeleczky Ildikó (szerk.): Terített asztalaink üzenete. Vendégvárás Művészete Egyesület, Szentendre, 2014. 240-241. ISBN 978-963-08-8968-1
 • Respecting Traditions. Afterword. in: Ildikó Szeleczky (ed): Hungarian Table Settings. Messages from the past and Present. Association for the Art of Entertaining Guests. Miskolc, 2016. 240-241. ISBN 978-963-12-3335-3
 • Barlangtól a kupoláig: szakrális terek akusztikai hatásairól - Az archaeoakusztikától a hangterápián át a kortárs előadóművészetig, In: Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit (szerk.): Vallás és művészet. Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016. 409-430. http://vallasesmuveszet.kre.hu/fejezetek/chapters/VM_03_07.html
 • Voicing Cave: Experience and Metaphor. From Archaeoacoustics to Voice Therapy. In: Linda Eneix (ed.) Archaeoacoustic II.  The Archaeology of Sound. Publications of the 2015 conference in Istambul. OTSF,  Florida, 2016. 93-101.
 • In: Linda, C Eneix; Michael, W Ragussa (szerk.) Archaeoacoustics III – More on the Archaeology of Sound : Publication of Papers from the Third International Multi-Disciplinary Conference (Volume 3) Myakka City (FL), Amerikai Egyesült Államok : The OTS Foundation(2018) pp. 111-121. , 11 p.
 • Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református EgyetemL'Harmattan Kiadó (2018) pp. 141-157. , 17 p.
 • Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan Kiadó (2019) pp. 117-133. , 17 p.
 • Budapest, Magyarország : Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet(2019) pp. 17-33. , 17 p.
 • A gyógyító hangok antropológiájához: a népdaléneklés testi-lelki hatásairól In: Lázár, Imre (szerk.) A társas-lelki és művészeti folyamatok pszichofiziológiája Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református EgyetemL'Harmattan Kiadó (2019) 332 p. pp. 251-278. , 28 p.
 • Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE)L'Harmattan Kiadó (2020) pp. 131-155. , 25 p.Tudományos

 • Lovász, Irén
  In: Korpics, Márta; Spannraft, Marcellina (szerk.) Szakrális közösségek - kollektív emlékezet
  Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református EgyetemL'Harmattan Kiadó (2021) pp. 163-182. , 20 p.
  Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[32867550] [Nyilvános]
   

Cikkek tudományos folyóiratokban

Konferenciaközlemények

 • Tito lives! Symbols of identity and assimilation in musical culture. In: Bente Gullveig Alver and Torunn Selbesrg (Eds.): Papers II. SIEF 4th Congress – Bergen, 19-23. June 1990. 417-440.
 • Boundaries Between Language and World in „Archaic world concept”, Paper for the X. Congress of the International Society of Folk Narrative Research. L. Petzold. (Ed.): Folk Narrative and World View. Innsbruck. 1992. 4-11 July. 463-469.
 • Sacred Language and Secret Speech., in: Hoppál M. - Pentikainen, J. (Eds.): Northern Religions and Shamanism. Budapest/Helsinki, 1992. 39-45.
 • A gyógyító hangok antropológiája. A hagyományos magyar népzene terapikus lehetőségei. Előadás kézirata. Sacral Communication and Healing EASA, (szerk.: Lázár Imre) Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2011. július 4.
 • Női hang a magyar népköltészetben és a mindennapokban, avagy a dalolás terapikus lehetőségei. Előadás kézirata. III. Gyakorlati Gyermekpszichiátria Gyermekorvosoknak és Gyermekekkel foglalkozó szakembereknek. Továbbképző tanfolyam.. (szerk.: Pászthy Bea) Balatonfüred, 2011.szeptember 8-10.
 • The twentieth anniversary of revitalizing the Hungarian association of IAHR : Facts, documents and the memories of a secretary. Paper presented for the EASR 10th Congress, Budapest, 19. Sept. 2012.
 • „Médium vagyok.” Egy női spirituális közvetítő ma Budapesten. A spirituális közvetítő c. konferencián elhangzott előadás. Megjelenés alatt. KRE Bp. 2013. június 21.
 • ”It is the mind that hears it, not the ear…” Sounds, lights, visions in a peasant mysticism. Paper presented at the International conference: Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition. In press. Bp. KRE, 18. May. 2013.
 • Healing Body and Soul, restoring Earth and Spirit with folkmusic and landart inroducing the Soundscape-Landscape concept.
 • Lecture presented in EASA Summer University: Sacred Communication and Healing: Restoring Earth, Restoring Spirit, Nagykőrös 02.07.2014.
 • FEMALE VOICE AS A TOOL OF SACRED COMMUNICATION AND HEALING IN THE HUNGARIAN TRADITION in: Konference Hlasohled 2014. Hlas jako nastroj komunikace s tím, co cloveka presahuje. Praha 8-9. Listopadu. 2014.: http://www.hlasohled.cz///pdf/SBORNIKY%20-%20KONFERENCE/sbornik_konference%202014.pdf. 27-52.

Recenziók

 • Roland Barthes: Világoskamra. Janus 1986.I.4. ősz. 1-14.ék.
 • Huszonöt év múltán is. (Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Kalligram. 1999.) Vigilia. 2000. november. 65. évf. 873-874.
 • Frauhammer Krisztina: Írásba foglalt vágyak és imák.: Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzésepp. 318-320.Ethnographia 125. évf. 2014/2 (2014)

 Film és multimédia

A Bényi Rotunda archaeoakusztikai kutatása (Archaeoacoustic Research of the Rotunda in Bény - Hungarian Subtitles) from 4DSOUND on Vimeo.

+36 30 976 7360 • lovasziren1@gmail.com